Thermografi

ServicePartner har i dag Veritas Sertifisert Thermografør som utfører analyse for industri, landbruk og boligmarkedet

Feil på det elektriske anlegget er hovedårsaken til branner i Norge.
Brann og driftsavbrudd i eletriske anlegg kan skyldes overbelastning eller feil i anleggene. Når overoppvarming oppdages og utbedres før skade er skjedd, kan store verdier og menneskeliv spares.
Ved hjelp av moderne thermograferingsutstyr kan kritiske temperaturdifferanser oppdages effektivt.

Vi ser at ved gjentatte oppdrag oppdager vi varmegang i anlegg som vi kontrollerer som ville ha ført til en brannutvikling om vi ikke hadde oppdaget dette på et tidlig tidspunkt. Så man ser absolutt behovet for termografering. Dette er noe også forsikringselskapene setter fokus på og flere av disse tilbyr prosentavslag på forsikringspremien hvis man utfører termografering. Dette fordi de ser at termografering forebygger branner.

Pris termografering: kr 550,- pr. time.
Man kan også be om fastpris på hvert enkelt oppdrag.
Thermografering bør kombineres med en komplett El-sjekk for en enebolig.

Referanser:
- Thermografering av alle elektrofordelinger i Notodden Næringspark

Formålet med termografering er å kartlegge overtemperaturer for å gi pålitelige grunnlag for vedlikehold, reperasjoner og utbedringer av lavspent anlegg, og høyspentanlegg.

Termografering er et nyttig hjelpemiddel på flere områder:

 • Kabelfeilsøking
 • Varmekabel
 • Motorer, generatorer
 • Vannbåren varme
 • Bygninger (dårlig isolasjon, varmetap etc.)
 • Kjøle- og fryselagre
 • Skorsteiner
 • Prosessindustri
 • Ovner, kjeler
 • Pumper, rørledninger
 • Ventiler
 • Verkstedindustri
 • Lagere
 • Transmisjoner